http://www.rybsvaz.cz/img/logo.gif

 

Výbor MO ČRS v Plaňanech

 

Vás srdečně zve 
na

 

volební

 

Výroční členskou schůzi MO ČRS

 

Pořádanou dne 3.března 2018    

  

od 8:30 hod. 

 

v Dobřichovské pivnici.

                                                                                                                                

Žádáme své členy, kteří mají zájem pracovat ve výboru naší  MO, aby se přihlásili na e-mail mocrplanany@centrum.cz do 15. února 2018.